Párválasztás

Ismerjük be, csapnivaló emberismerők vagyunk.

Mi alapján választunk partnert?

A legfontosabb ismereteknek, információknak rögtön az első találkozás alkalmával pillanatok alatt birtokába jutunk. A döntő tényezők több mint 98 %-a azonnal rendelkezésre áll, csak míg ezekből az információkból összerakjuk a teljes képet, az bizony kemény elmemunkát igényel… el is hagyjuk nagyvonalúan ezt az igen fontos fázist és hát ugye itt jön ki az, hogy legtöbbünk pocsék emberismerő. Bizonyítékként szolgál a megszámlálhatatlan félresikerült és működésképtelen kapcsolat.

Egy kapcsolat optimális esetben az alábbi szakaszokon megy végig:
randevúzás , járás, együttélés, házasság.

Az áldozatvállalási motívum csökkent a mi generációnkban, ezt el kell fogadnunk tényként.

A homonómia, mint fogalom jelentését tekintve a partnerért való cselekvést és a környezetbe való integrálódást foglalja magában , ami homlokegyenest ellentétes az autonómia fogalmával. Az autonómia a környezettől való elkülönülést és egyedüllétet, magányos tevékenységek végzését, adott esetben egy karriercél megvalósítását jelenti. Felnőtt, kapcsolatra érett személy esetében a homonómia és az autonómia egymás mellett, egymást kiegészítve van jelen. E két tényezőnek tehát egyensúlyban kell lennie. Tisztázzuk tehát, hogy ebben a kérdésben érettnek számítunk-e: ÖNISMERET!!!

férfi nő

Hogy mik a nyilvánvaló párválasztási okok? Pl.: emberi, érzelmi, szellemi, szexuális tényezők. És a rejtett okok, mert ilyenek is vannak, csak erről általában mélyen hallgat mindenki , pl.: egzisztenciális helyzet javítása, hátrányos körülményektől való menekülés, környezeti befolyások, utánzás, stb. Aki birtokolni kívánja partnerét, az csak érdekkapcsolatra lesz alkalmas, valódi életközösségre nem. Saját párválasztási okainkat is tisztáznunk kell tehát!

Tartsuk szem előtt, hogy a tudatosabb párválasztáshoz kell az előzetes tapasztalat!

Ezek a tapasztalatok döntik majd el, hogy a kialakulóban lévő partnerkapcsolat a fenti szakaszok mely részéig képes eljutni, mely szakaszig van létjogosultsága. Az igazság az, hogy a szakítást végül mindig az a probléma okozza, amit rögtön az elején észrevettünk , csak a bevezetőben említett okok miatt figyelmen kívül hagytuk. Több tudatosság alkalmazásával rengeteg csalódás elkerülhető lenne. A párkapcsolati coaching segít a kapcsolatban lévőknek javítani a kapcsolatuk minőségén, az egyedülállók számára pedig segít aktuális élethelyzetük kiértékelésében és céljaik , reális elvárásaik megfogalmazásában.

Life-coaching módszereivel könnyen és hatékonyan a célokért, részletek a Coaching menüpontban)