Önismeret

Az ember elképzelése saját magáról…

Énképünk viszonylag állandónak mondható és nem formálódik egész életünk során. Nagyrészt a gyermekkor folyamán alakul ki, legfőképpen a közvetlen környezetünk értékeléseiből, visszajelzéseiből. Ahogy cseperedünk, már tágabb környezetünk visszajelzései is formálnak bennünket. Felnőtté válásunk után énképünk megmerevedhet és bizony kialakulhat az a helyzet, hogy ellenállást váltanak ki belőlünk a személyiségünkre vonatkozó újabb és újabb felismerések.

power-384085_640 A tudás hatalom

Ilyen esetekben ezeket az új információkat kirekesztjük, elrejtjük.. Ezzel azt idézzük elő, hogy az énkép és az önismeret szembekerül egymással, nem ugyanazok az érdekek. Az énkép jól érzi magát , de az önismeret fejlődne a sok információt és új hatást érzékelve.

Mi történik velünk ilyenkor?
Például társas kapcsolatainkban elkezdünk válogatni, hogy a meglévő énképet biztonsággal fenn tudjuk tartani. A kínos vagy nem tetsző információkat egyszerűen nem vesszük tudomásul vagy eltorzítjuk őket. Ez a merev énkép gyakran elhárító manővereket szül és nagyon nagy eltérés mutatkozik a társ vagy a külvilág véleménye és az énkép között. Az ilyen ember sok nehézséggel küzd társas kapcsolataiban. Pedig az önismeret legfontosabb forrása ugyanúgy mint gyermekkorban továbbra is társas kapcsolatainkból, a többi ember visszajelzéseiből és az ehhez tartozó metakommunikációból ered.

Gyakran túlértékeljük jó tulajdonságainkat és alulértékeljük a rosszakat. Ezért is nagyon fontos az önmegfigyelés, amit rendszeressé , mindennapjaink részévé tehetünk pl. naplóírással, jegyzetek készítésével.

Ha az élethelyzetünkben nagyfokú változás áll be, ha a feladatok, elvárások , körülmények jelentősen megváltoznak akár munkahely változásnál, párkapcsolati krízishelyzeteknél, betegség esetén ,az énkép nem tud hirtelen illeszkedni az új helyzethez.

Ilyenkor hatékony segítség lehet life-coaching módszereivel helyére tenni kibillent önértékelésünket és objektívan rálátni az új helyzetre.

“Micsoda vad dolgokat képzel az ember, ha kedves önmagáról van szó, és mekkorát téved!”
Jane Austen: Büszkeség és balítélet

(Life-coaching módszereivel könnyen és hatékonyan a célokért, részletek a Coaching menüpontban)