AZ MBTI TESZT

Nézzük, mit mutat meg nekünk végül is az MBTI teszt eredménye.

Négy alap tulajdonság szerint csoportosítja a MBTI-személyiség teszt az embereket.

A Meyers-Briggs teszt eredménye egy négy betűből álló jelölés lesz, mely szerint az adott személy
a teszt alapján milyen kiugró karakter jelölőkkel rendelkezik, melyikbe sorolható be leginkább.

Ezeket a betűnégyeseket a tulajdonság angol elnevezésének kezdőbetűjével (kivétel az iNtuitív, itt N a jelölés I helyett) jelöljük az alábbiak szerint:

I – Introvertált (Introverted) – Extrovertált (Extroverted) – E

S – Érzékelő (Sensing) – Intuitív (iNtuitive) – N

T – Gondolkodó (Thinking) – Érző (Feeling) – F

J – Megítélő (Judging) – Észlelő (Perceiving) – P

MBTI elsősorban abból a szempontból próbálja csoportosítani az embereket, milyen az információ feldolgozó és döntési stílusuk. A betűnégyesekből 16 típust alkottak meg a fenti tulajdonsághalmaz elemzésével és összesítésével.

Hamarosan mutatom is a részleteket, kezdünk nemsokára az első típussal!